« هر کی گوزید ، ما بودیم. | Main | انرژی هسته ای »

باطبی ، ازدواج ایدئولوژیک ، و شب زفاف مریم و مسعود

این نوشته ی نبوی را عشق است

این مطلب آقای کلانتری هم در مورد انقلاب (ازدواج )ایدئولوژیک مجاهدین شنیدنی است.
من روزنامه ی مجاهد را هرگز نمیخوانم. فکر میکنم آنقدر خواندنی در دنیا هست که وقت به همه ی آنها نمیرسد ، آنوقت چرا وقت بگذارم و نخواندنی ها را بخوانم. ولی تکه هایی که از ابریشمچی آورده بود واقعا خنده دار است. خوب زور دارد به یکی بگویی از زنت جدا شو تا من باهاش ازدواج کنم اینکه دو نفر همدیگر را بخواهند و از همسرانشان جدا شوند تا با هم ازدواج کنند خیلی متفاوت است با اینکه برای این کارشان توجیهات انقلابی هم بیاورند. توجیهات ابریشمچی بیشتر به حرفهای کسی شبیه بود که حسابی کتک خورده باشد و بعد بگویم : دردم که نگرفت.

یادم می آید آن موقع ها که اینها با هم انقلاب ایدئولوژیک کردند و تمام دنیا را مفیوض کردند ، مجاهدین مثل مور و ملخ ریخته بودند توی کمپ های پناهندگی و ویدئوی ازدواج مریم و مسعود به همه مجانی میدادند. ویدئو آپارات هم قرض میدادند. در کمپ ما بچه ها آپارات را قرض کرده بودند و رفته بودند فیلم رامبو کرایه کرده بودند و نشسته بودند تماشا.
یکی از بچه ها تعریف میکرد که یکی از برادر های مجاهد آمده بود بهش گفته بود : برادر ، ویدئوی ازدواج مریم و مسعود را میخواهید قرض کنید و تماشا کنید ؟ این رفیق ما تعریف میکند که گفته بود : البته البته ، خیلی هم ممنون میشم. و برادر مجاهد که ذوق کرده بود یک نوار ویدئو را به سمت او دراز کرده بود و این رفیق ما آن را گرفته بود و گفته بود : مال خود ِ شب زفافه  دیگه ؟ تازه بازی کرده اند ؟ قبلا از اینا پرنو ندیده بودم.
حاضر بودم تمام دریافتی  پناهندگی یک هفته ام را بدهم و قیافه ی آن برادر مجاهد را در آن لحظه ببینم.
:)))

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.zananeha.com/cgi-bin/MT/mt-tb.cgi/2187

Comments (2)

آذر:

مهشید جان ,
من در مواجهه با این دست آدمها خیلی راحت می گویم : بودم بودم مهم نیست . هستم هستم مهم است . حالا چه می کنی ؟ این را بگو و خلاص !
اما غرض از نظر گذاشتن گفتن این حرف نبود . من اغلب فقط خواننده ام :). می شود لطف کنی و فید سایتت را درست کنی ؟ در ریدر فقط یک خط اول وبلاگت دیده می شود . با این حساب گذاشتن فید وبلاگت در ریدر فقط حکم پینگ شدن وبلاگت را پیدا کرده . همانطور که خودت می دانی وبلاگت در ایران فیلتر است و هر روز هم آنتی فیلتر ها درست کار نمی کنند . پس درستش کن لطفن .
_______________
آذر جان
چی چی اش را درست کنم ؟
مهشید

مهشید سلام، من هیجوقت از نوشته های نبوی خوشم نیامده و این یکی را هم خیلی موذیانه میدانم. به نظر من با بهانه قرار دادن احمد باطبی دارد روحیه یاس و استیصال، روحیه خمودگی و پاسیو بودن را تبلیغ میکند. به در ( احمد باطبی)میگوید که دیوار ( دانشجویان و جوانان) بشنود. اتفاقاً از نظر من او هم یکی از آنها است که دارد از احمد استفاده میکند تا به مقاصد سیاسی خودش برسد. البته که او خیلی باهوش تر و زیرک تر از این فسیلی است که خودش را اپوزیسیون مینامد.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 9, 2008 2:24 PM.

The previous post in this blog was هر کی گوزید ، ما بودیم..

The next post in this blog is انرژی هسته ای.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35